Date/week
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
Program/Year/Area
 •  
 • 01 - Turizem (univerzitetni)
 • 03 - Management turističnih podjetij (visokošolski, izredni MB)
 • 03 - Management turističnih podjetij (visokošolski)
 • 05 - Management turističnih destinacij (visokošolski, izredni LJ)
 • 06 - Turizem (magistrski)
 • 07 - Dediščinski turizem (magistrski)
 • 08 - Management trajnostnega razvoja (magistrski, FM)
 • 09 - Inovativni turizem (doktorski)
 • 10 - Erasmus
 • 11 - Tourism Enterprise Management (visokošolski izredni PO)
 •  
 •  
 • Full view
 • Full flat
 • Standard view
 • Standard flat
 • Compressed
Groups
Lecturers
Rooms
Courses
Program/Year/Area
 •  
 • 01 - Turizem (univerzitetni)
 • 03 - Management turističnih podjetij (visokošolski, izredni MB)
 • 03 - Management turističnih podjetij (visokošolski)
 • 05 - Management turističnih destinacij (visokošolski, izredni LJ)
 • 06 - Turizem (magistrski)
 • 07 - Dediščinski turizem (magistrski)
 • 08 - Management trajnostnega razvoja (magistrski, FM)
 • 09 - Inovativni turizem (doktorski)
 • 10 - Erasmus
 • 11 - Tourism Enterprise Management (visokošolski izredni PO)
 •  
 •  
 • Full view
 • Full flat
 • Standard view
 • Standard flat
 • Compressed
Previous month
Previous week. Shortcut: left keyboard arrow
Monday, 18.10.2021
Tuesday, 19.10.2021
Wednesday, 20.10.2021
Thursday, 21.10.2021
Friday, 22.10.2021
Saturday, 23.10.2021
Next week. Shortcut: right keyboard arrow
Next month
08:00
08:00
09:00
09:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
0
0
Previous month
Previous week. Shortcut: left keyboard arrow
Monday, 18.10.2021
Tuesday, 19.10.2021
Wednesday, 20.10.2021
Thursday, 21.10.2021
Friday, 22.10.2021
Saturday, 23.10.2021
Next week. Shortcut: right keyboard arrow
Next month
Last change: 22.10.2021 08:34, v28.00
Code: upfts
Select groups for timetable display
VS-MTP-1
VS-MTP-1-SV-TV-A
VS-MTP-1-SV-TV-B
VS-MTP-1-LV-A
VS-MTP-1-LV-B
VS-MTP-1-LV-C
VS-MTP-1-ITA
VS-MTP-1-NEM
VS-MTP-2
VS-MTD-1-I
VS-MTD-1-I-ITA
VS-MTD-1-I-NEM
VS-MTD-2-I
VS-MTD-2-I-ITA
VS-MTD-2-I-NEM
VS-MTD-3-I
UNI-TUR-1
UNI-TUR-1-LV-A
UNI-TUR-1-LV-B
UNI-TUR-2
Select rooms for timetable display
No. seatsRoom equipment
Delo na terenu / Field work0
Delo v realnem okolju z navodili predavatelja0
E-učilnica / E-classroom9999Predavateljev računalnik,Računalniki za študente
FM Koper0
Kabinet predavatelja0
Koper - FHŠ - Burin 0
Koper - FHŠ - Levant 130
Koper - FHŠ - Levant 230
Koper - FHŠ - Levant 30
Koper - FHŠ - Levant 430
Koper - FHŠ - Maestral 10
Koper - FHŠ - Maestral 230
Koper - FHŠ - Maestral 30
Koper - FHŠ - Maestral 40
Koper - FHŠ - prostor bo objavljen naknadno0
Koper - FHŠ - Sejna soba0
Koper FHŠ - Burja 30
Ljubljana - Modra čitalnica60
Ljubljana - Pisarna referata - št. 151
Ljubljana - prostor bo objavljen naknadno200
Select lecturers for timetable display
Jasna Auer Antončič
Gregor Balažič
Miha Bratec
Aleksandra Brezovec
Tomi Brezovec
Elena Bužan
Helena Cvikl
Neža Čebron Lipovec
Žana Čivre
Daša Fabjan
Janja Gabruč
Aleš Gačnik
Karen Gladović
Šarolta Godnič Vičič
Doris Gomezelj Omerzel
Tatjana Horvat
Katja Hrobat Virloget
Gordana Ivankovič
Razni izvajalci
Alenka Janko Spreizer
Select courses for timetable display
Angleški jezik v turizmu - English in tourism
2nd Foreign language in tourism Italian I
2nd Foreign language in tourism German I
2. tuji jezik v turizmu II - italijanski jezik - 2nd foreign in tourism Italian II
TEM 2nd Foreign language in tourism German II
Italijanski jezik v turizmu 1 - začetna raven UNIT20- Italian language in tourism – first level
German language in tourism – Foreign language in tourism – first level
Analiza in kvantitativne ter kvalitativne metode
Angleški jezik v turizmu I (nadaljevalna) - English for tourism I (advan
Angleščina v turizmu
Čezmejno sodelovanje v turizmu
Človeški viri v turizmu - sodobni pristopi
Human resourses in tourism
Destinacija kot sistem
Destinacijski management
Diplomski seminar
Družbene in individualne dimenzije turizma
Družboslovno humanistični vidiki v turizmu
Ekonomika turističnih podjetij
Ekonomika turizma
Select groups for timetable display
Select rooms for timetable display
No. seatsRoom equipment
Select lecturers for timetable display
Edit student groups
Available groups
Selected groups
Room schedule:
Find room by equipment
Room equipment
Predavateljev računalnik
Audio oprema
Video oprema
Računalniki za študente
Projektor
Klasični grafoskop
Mikrofon
Elektronski grafoskop
Plazma
Prevajalske kabine
Configuration settings
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Visible course types
Predavanja
Seminarske vaje
Laboratorijske vaje
Klinične vaje
Terenske vaje
Delo v e-učilnici
Seminar
Praktikum
Konzultacija
Izpit
Dogodek
Delavnica
Lectures
Consultations
Exam
Field work
E-classroom
Študijska tura
PEDAGOŠKI LER
Predavanja I
Seminarske vaje I
Laboratorijske vaje 1
Delo na terenu
Reports
Date from to
Edit custom fields for the report header
Week from to
Login into application
Change password
Logout from application for
Please confirm reservation deletion
Please confirm group deletion
Please confirm reservation deletion of selected week/day
Please confirm schedule deletion of selected week/day
Create new reservation ( )
 •  
Program/Year/Area
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Predavanja
 • Seminarske vaje
 • Laboratorijske vaje
 • Klinične vaje
 • Terenske vaje
 • Delo v e-učilnici
 • Seminar
 • Praktikum
 • Konzultacija
 • Izpit
 • Dogodek
 • Delavnica
 • Lectures
 • Consultations
 • Exam
 • Field work
 • E-classroom
 • Študijska tura
 • PEDAGOŠKI LER
 • Predavanja I
 • Seminarske vaje I
 • Laboratorijske vaje 1
 • Delo na terenu
Groups
Lecturers
Rooms
Groups
Students

Choose existing empty group or create new (branch selection is mandatory).
Group Max. no.

Start date
-
 • Daily
 • Daily + Weekend
 • Weekly
 • 2-Weekly
 • 3-Weekly
 • Monthly: d-w
Hour from
 • 08:00
 •  
 • 09:00
 •  
 • 10:00
 •  
 • 11:00
 •  
 • 12:00
 •  
 • 13:00
 •  
 • 14:00
 •  
 • 15:00
 •  
 • 16:00
 •  
 • 17:00
 •  
 • 18:00
 •  
 • 19:00
 •  
 • 20:00
 •  
 • 0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
to
 •  
 • 09:00
 •  
 • 10:00
 •  
 • 11:00
 •  
 • 12:00
 •  
 • 13:00
 •  
 • 14:00
 •  
 • 15:00
 •  
 • 16:00
 •  
 • 17:00
 •  
 • 18:00
 •  
 • 19:00
 •  
 • 20:00
 •  
 • 21:00
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
all day
Reserved
Meeting
Exam
Bookings
Other
Labs
Email
Description
Note
Overview of lessons and reservations ( )
Groups
Lecturers
Students
Rooms
Courses
Project
Lecturers
Code Name
 •  
Category
Name
User type
Name
Venues/Labs
Rates
Cost center Venue/Lab name Venue/Lab manager
Cost center Venue/Lab name Venue/Lab manager
Select venues/labs for charging
Lock/Report reservations
Date from to
DateMonthVenue/LabVenue/Lab ManagerUser NameUser TypeNumber of Hours/DaysUnits of OutputRateCost of Venue/Lab UseCharge to ProjectProject NameDescription
Student ID is not valid
Edit lecturer data
User
Edit student data
User
Insert lecturer data
Choose file for upload
Insert student data
Choose file for upload
Select lecturers for timetable display
Jasna Auer Antončič
Gregor Balažič
Miha Bratec
Aleksandra Brezovec
Tomi Brezovec
Elena Bužan
Helena Cvikl
Neža Čebron Lipovec
Žana Čivre
Daša Fabjan
Janja Gabruč
Aleš Gačnik
Karen Gladović
Šarolta Godnič Vičič
Doris Gomezelj Omerzel
Tatjana Horvat
Katja Hrobat Virloget
Gordana Ivankovič
Razni izvajalci
Alenka Janko Spreizer
Export to Power Campus
Import from Power Campus
Reservation is not in this academic year.
Reservation is for course, you are not entitled to.
Booking on non working day.
Booking on non working day.